رویداد ها و همایش ها
اساتید و کارمندان


علیرضا علیزاده


در سال 1365 در شهر مشهد ایران به­دنیا آمد. وی تحصیلات ابتداییه و متوسطه خود را در این شهر به


نمایش پروفایل

محمد ناظم جعفرینمایش پروفایل

هادی فصیحی


آقای هادی فصیحی متولد سال 1983 میلادی می‌باشد. ایشان دوره ابتدایی ،متوسط وثانویه را درکشور ایران گذرانده اند. اقای فصیحی


نمایش پروفایل

محمد رضا محققنمایش پروفایل


همه کارمندان


2023-03-31